NAMPO CAPE 2018 | All the details on Nampo Cape 2018

Day 1 | 09:30 AM - 11:00

Hoe skep ons nuwe energie in landbou?

  • Discussion Points: Wat is die rol van georganiseerde landbou, teen die agtergrond van grondhervorming, stygende lone, en meganisasie?
  • Anchor: Theo Vorster

Day 1 | 14:00 PM - 15:30 PM

Intensiewe veeboerdery se rol in volhoubare vleisproduksie

  • Discussion Points: Fokus op skaap (Aangebied deur Plaas Media)


  • Anchor: Theo Vorster

Day 2 | 09:00 AM - 11:00

Wat hou die toekoms van die garsbedryf in vir al die rolspelers?


  • Anchor: Jannie de Villiers

Day 2 | 14:00 PM - 15:30 PM

Opleiding en opleidingsinstansies in landbou

  • Discussion Points: Konsolidasie of spesialiteit?


  • Anchor: Theo Vorster

Day 3 | 09:30 AM - 11:00

Fokus op die Jeug

  • Discussion Points: Gegewe die huidige ekonomiese druk en die uitdagings wat die landbousektor (en totale waardeketting) in die gesig staar - waar lê die geleenthede, en hoe kan die regte individue opgelei word om die bedryf vorentoe te neem?
  • Anchor: Theo Vorster