NEWS | Latest news articles

Uitdagings in die skaapbedryf van die Kaapprovinsie: ’n fokus by Nasie in gesprek

  • 08 September 2023
  • 755
  •  
  •  
  •  Sprekers:

Ivan Meyer – Wes-Kaapse Provinsiale Minister van Landbou

Stephen van Huyssteen – Voormalige BD: KLK

Dr Phillip Oosthuizen – RMIS

Isak Staats – BKB

Richard Krige – Produsent / Overberg Agri

Deur strategiese samewerking, tegnologiese integrasie, en ’n toewyding aan gehalte, werk belanghebbendes in die Kaapprovinsie se skaapbedryf daaraan om hierdie struikelblokke te oorkom, uitdagings in geleenthede te omskep, en die bedryf na meer voordele en voorspoed te dryf.

Hierdie verrykende paneelbespreking beloof nuwe insigte, ontdekkings en besinnings wat ons begrip van die Kaap se skaapbedryf dalk net in verwondering sal laat. Onder die leiding van kundiges en visionêre leiers, begin ons ʼn reis wat die samewerking van tradisie en innovasie, uitdagings en oorwinnings, oor die volledige skaapwaardeketting vier.

Bespreek jou sitplek nou deur hier te klik.


Related Articles