NEWS | Latest news articles


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/mmpumelelo.jpg

Jeug: Loopbaangeleenthede en Hoe om Nuwelinge na die Landbousektor te Lok

 • 19 May 2017
 •  Nasie in Gesprek
 •  2868

Die laaste sessie van Nasie in Gesprek is op die heel laaste dag van Nampo Oesdag in Bothaville verfilm waar dit geëindig het met ʼn lewendige gesprek oor Jeug: Loopbaangeleenthede en Hoe om Nuwelinge na die Landbousektor te Lok. Die sessie was deur Mpumelelo Mkhabela aangebied met paneellede soos Graan SA se Jannie de Villiers, Agri SA se Omri van Zyl, Afgri se Prudence Motseo, Monsanto se Kobus Steenekamp, Johan Hudson van Nedbank, Antois van der Westhuizen van John Deere asook Flint Meintjies van Senwes.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/youth.jpg

Youth: Career Opportunities and How to Attract New Entrants to the Agricultural Sector

 • 19 May 2017
 •  Nation in Conversation
 •  2945

The final session of Nation in Conversation, filmed on the last day of the Nampo Harvest Day in Bothaville ended off with a lively discussion on Youth: Career Opportunities and How to Attract New Entrants to the Agricultural Sector. The session was hosted by Mpumelelo Mkhabela and the panellists included GrainSA’s Jannie de Villiers, AgriSA’s Omri van Zyl, Afgri’s Prudence Motseo, Monsanto’s Kobus Steenekamp, Johan Hudson from Nedbank, Antois van der Westhuizen from John Deere and Flint Meintjies from Senwes.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/jeremy.jpg

Die Skuif van Kommoditeite na die Handelsmark

 • 19 May 2017
 •  Nasie in Gesprek
 •  2371

Die swaargewig in die media en nuusanker, Jeremy Maggs het die laaste sessie van dag drie aangebied tydens die lewendige opname van Nasie in Gesprek by Nampo Oesdag 2017 naby Bothaville.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/brands.jpg

The Move From Commodity to Trademark

 • 19 May 2017
 •  Nation in Conversation
 •  2100

Jeremy Maggs, media heavyweight and news anchor hosted the final session of day 3 of the live recording of Nation in Conversation at the Nampo Harvest Day 2017 near Bothaville.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/chris.jpg

Tegnologie Grondgesondheid en Raadgewers

 • 19 May 2017
 •  Nasie in Gesprek
 •  2261

Nasie in Gesprek het die rol van Tegnologie, Grondgesondheid en Raadgewers in Landbou onder die loep geneem tydens die tweede sessie van dag drie van die lewendige opname van die gerespekteerde landbougespreksreeks by Nampo Oesdag 2017 in Bothaville.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/technology.jpg

Technology, Soil Health and Advisors

 • 19 May 2017
 •  Nation in Conversation
 •  2093

Nation in Conversation highlights the Role of Technology, Soil health and advisors in Agriculture during the second session of day three of the live recording of the respected agri-talkshow series at the Nampo Harvest Day 2017 in Bothaville.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/theo.jpg

Finansies: Arbeid, Diversifikasie en Finansiële Beplanning

 • 19 May 2017
 •  Nasie in Gesprek
 •  3519

Die eerste sessie van Nasie in Gesprek op Dag 3 by Nampo Oesdag het op Finansies: Arbeid, Diversifikasie en Finansiële Beplanning gefokus. Die gereelde aanbieder van die reeks, Theo Vorster het die gesprek geanker met paneelgaste soos Marelize Venter (Nedbank), Johan Geel (AFGRI), Jannie de Villiers (Graan SA) en Pieter Swart (Senwes Credit).

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/finances.jpg

Finances: Labour, Diversification and Financial Planning

 • 19 May 2017
 •  Nation in Conversation
 •  2012

The first session of Nation in Conversation on Day 3 at the Nampo Harvest Day focused on Finances: Labour Diversification and Financial Planning. Regular series host Theo Vorster anchored a panel which included: Marelize Venter – Nedbank, Johan Geel – Afgri, Jannie de Villiers – Grain SA and Pieter Swart – Senwes Credit.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/suzanne.jpg

Nasie in Gesprek plaas die kollig op Vroue in Landbou

 • 19 May 2017
 •  Nasie in Gesprek
 •  1996

Tydens sessie twee van dag twee (17 Mei 2017) van die lewendige opname van Nasie in Gesprek, die land se leier landbouprogram, wat by Nampo Oesdag verfilm word het gekyk na Vroue in Landbou. RSG aanbieder, Suzanne Paxton het die paneelbespreking aangebied wat uit Lindie Stroebel (PMA); Liesel Foster (Dr LA Foster Boerdery) en Gloria Serobe van Wiphold bestaan het.

Read More


http://media.senwes.co.za/Global/images/NasieInGesprek/News/2017/[05]/women.jpg

Nation in Conversation turns its spotlight on Women in Agriculture

 • 19 May 2017
 •  Nation in Conversation
 •  2089

Session two of day two (17 May 2017) of the live recording of Nation in Conversation, the country’s leading agri-talkshow being filmed at the Nampo Harvest Day took a look at Women in Agriculture. RSG presenter Suzanne Paxton hosted a panel consisting of Lindie Stroebel – Produce Marketing Association; Liesel Foster – Dr LA Foster Boerdery and Gloria Serobe – Wiphold.

Read More