NEWS | Latest news articles


/common/data/nasieingesprek/images/2016/press_Release/05/Policy_Matters.JPG

Nasie in Gesprek – Beleidsaangeleenthede

  • 19 May 2016
  •  Nasie in Gesorek
  •  1879

Die derde en laaste sessie van die tweede dag van Nasie in Gesprek het gefokus op beleidsaangeleenthede en was aangebied deur Theo Vorster, Uitvoerende Hoof van Galileo Capital, terwyl die paneel bestaan het uit Jannie de Villiers, Hoof Uitvoerende Beampte van Graan SA; dr. John Purchase, Hoof Uitvoerende Beampte van Agbiz; Hamish McBain, voormalige Uitvoerende Direkteur van Tiger Brands Bpk asook TP Nchocho, Hoof Uitvoerende Beampte van die Landbank.

Read More


/common/data/nasieingesprek/images/2016/press_Release/05/PolicyMatters.JPG

Nation in Conversation – Policy Matters

  • 19 May 2016
  •  Nation in Conversation
  •  2030

The third and final session of the second day of Nation in Conversation focussed on Policy Matters and was hosted by Theo Vorster, CEO of Galileo Capital, while the discussion panel consisted of Jannie de Villiers, CEO of Grain SA; Dr John Purchase, CEO of Agbiz; Hamish McBain, Retired Executive Director of Tiger Brands; and TP Nchocho, CEO of Land Bank.

Read More